@article{Sadowska:2015,
  author  = "S. Sadowska and Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "O dobrodziejstwie starej, dobrej szkoły specjalnej w perspektywie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów niepełnosprawnych - napięcia między ideą integracji a rzeczywistością",
  journal = "Przegląd Badań Edukacyjnych",
  volume  = "Vol. 2",
  number  = "No. 1",
  pages   = "137--152",
  year    = "2015",
}