@article{Farnicka:2016,
  author  = "M. Farnicka and H. Liberska and J. Nurmi",
  title   = "Predyktory (podmiotowe i sytuacyjne) efektywnej adaptacji szkolnej - ujÍcie rozwojowe",
  journal = "Psychologia Rozwojowa",
  volume  = "t. 21",
  number  = "nr 1",
  pages   = "21--32",
  year    = "2016",
}