@article{Kozio³:2015,
  author  = "J. Kozio³ and W. Gazda",
  title   = "Nowe aplikacyjne propozycje w zakresie ch³odnictwa",
  journal = "Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach",
  number  = "nr 2",
  pages   = "54--57",
  year    = "2015",
}