@article{Mendecka:2014,
  author  = "B. Mendecka and J. Kozioł",
  title   = "Ocena efektów ekologicznych substancji paliw nieodnawialnych przez odnawialne źródła energii",
  journal = "Rynek Energii",
  number  = "nr 6",
  pages   = "100--104",
  year    = "2014",
}