@article{Kleszcz:2016,
  author  = "J. Kleszcz",
  title   = "Zwierzę jako obiekt zainteresowań architektury krajobrazu",
  journal = "Zieleń Miejska",
  number  = "nr 6",
  pages   = "40--42",
  year    = "2016",
}