@article{Eckert:2016,
  author  = "W. Eckert and B. Nowogońska",
  title   = "Problemy techniczne konstrukcji balkonów w budynkach mieszkalnych z początku XX wieku",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 6",
  pages   = "168--169",
  year    = "2016",
}