@article{£astowiecki:2016,
  author  = "J. £astowiecki",
  title   = "Teatr niepokoju, czyli radiowe scie¿ki Jerzego F±fary",
  journal = "Fraza: poezja, proza, esej",
  number  = "nr 1-2 (91-92)",
  pages   = "77--85",
  year    = "2016",
}