@article{Farnicka:2016,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "W poszukiwaniu uwarunkowań transmisji międzypokoleniowej - znaczenie pełnionej roli rodzinnej w kontynuowaniu wzorców rodzicielstwa",
  journal = "Psychologiczne Zeszyty Naukowe : Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca",
  number  = "nr 1",
  pages   = "11--34",
  year    = "2016",
}