@article{Gorbaniuk:2016,
  author  = "O. Gorbaniuk and M. Dudek",
  title   = "Właściwości psychometryczne kwestionariusza do pomiaru wizerunku konsumenta",
  journal = "Psychologiczne Zeszyty Naukowe : Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca",
  number  = "nr 1",
  pages   = "125--140",
  year    = "2016",
}