@article{Jurczenia:2015,
  author  = "M. Jurczenia",
  title   = "Wspó³praca województwa lubuskiego z prowincj± Hainan",
  journal = "Studia Zachodnie",
  volume  = "17",
  pages   = "203--215",
  year    = "2015",
}