@article{Bazan-Krzywoszańska:2016,
  author  = "A. Bazan-Krzywoszańska and M. Mrówczyńska and M. Skiba",
  title   = "Model lokalizacji centrów logistycznych w województwie lubuskim z użyciem sieci nieliniowej SVM",
  journal = "Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe",
  number  = "nr 6",
  pages   = "1245--1249",
  year    = "2016",
}