@article{Gontaszewska-Piekarz:2016,
  author  = "A. Gontaszewska-Piekarz",
  title   = "Rozpoznanie geologiczno-inżynierskie na terenie dawnej podziemnej eksploatacji węgla brunatnego - przykład Zielonej Góry",
  journal = "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie",
  number  = "nr 6",
  pages   = "7--16",
  year    = "2016",
}