@article{Ciupik:2011,
  author  = "L. Ciupik and A. Kierzkowska and P. Jacek",
  title   = "Zastosowanie tomografii komputerowej w ocenie morfometrycznej kręgosłupa szyjnego pod kątem bio-stabilizacji",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "Vol. 14",
  number  = "no. 106-108",
  pages   = "89--94",
  year    = "2011",
}