@article{Świderska-Włodarczyk:2016,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Szlachecki wzorzec żołnierza Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku (w świetle nowej definicji pisanej na użytek badań historycznych)",
  journal = "Kultura i Historia",
  volume  = "29",
  pages   = "--",
  year    = "2016",
}