@article{Zarębska:2016,
  author  = "J. Zarębska and E. Sobolewska-Poniedziałek and J. Jakubowski",
  title   = "Wpływ edukacji ekologicznej na wzrost ekoinnowacji",
  journal = "General and Professional Education",
  number  = "no. 3",
  pages   = "57--65",
  year    = "2016",
}