@article{Adamczuk:2016,
  author  = "K. Adamczuk and G. Królczyk and S. Wojciechowski and K. Łozicki",
  title   = "Wpływ metody chłodzenia na moc skrawania podczas toczenia stali austenitycznej 316L",
  journal = "Mechanik",
  volume  = "nr 8-9",
  pages   = "1184--1185",
  year    = "2016",
}