@article{Królczyk:2016,
  author  = "G. Królczyk and R. Maruda and M. Michalski and A. Staszewski",
  title   = "Wpływ dodatku EP/AW w warunkach chłodzenia metodą MQCL na morfologię powierzchni stali nierdzewnej 316L",
  journal = "Mechanik",
  volume  = "nr 8-9",
  pages   = "1186--1187",
  year    = "2016",
}