@article{Kroczak:2015,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Wpływ filozofii wszechjedności Włodzimierza Sołowjowa na twórczość Pawła Florenskiego",
  journal = "Filo-Sofija",
  volume  = "Vol. 15",
  number  = "No. 31",
  pages   = "95--106",
  year    = "2015",
}