@article{Gabryelewicz:2016,
  author  = "I. Gabryelewicz",
  title   = "Badania ankietowe jako czynnik wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem pracy",
  journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie",
  volume  = "T. 43",
  number  = "nr 2",
  pages   = "17--25",
  year    = "2016",
}