@article{Maruda:2016,
  author  = "R. Maruda and S. Legutko and G. Królczyk and W. Kot",
  title   = "Wpływ warunków chłodzenia na siłę skrawania podczas toczenia stali C45",
  journal = "Mechanik",
  volume  = "nr 10",
  pages   = "1186--1187",
  year    = "2016",
}