@article{Farnicka:2016,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Droga do integracji społecznej jako zadanie dla edukacji",
  journal = "Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja",
  volume  = "t. 19",
  number  = "nr 2 (74)",
  pages   = "91--108",
  year    = "2016",
}