@article{Hawrysz:2016,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Średniopolskie katalogi monarchów i ich związki z retoryką",
  journal = "Forum Artis Rhetoricae : Retoryka i historia w I Rzeczypospolitej",
  number  = "nr 1 (44)",
  pages   = "7--18",
  year    = "2016",
}