@article{Jarosz:2016,
  author  = "A. Jarosz",
  title   = "Polska lokalna - aktorzy i działanie samorządu terytorialnego",
  journal = "Wiadomości Historyczne",
  number  = "nr 4",
  pages   = "33--36",
  year    = "2016",
}