@article{Gorbaniuk:2014,
  author  = "O. Gorbaniuk and M. Kolańska and D. Ryżak and J. Sabat and H. Nitkiewicz and D. Kędziorek and J. Kleniewska",
  title   = "Skale do pomiaru zmian w obrazie siebie pod wpływem zakupu marek produktów",
  journal = "Marketing i Rynek",
  number  = "nr 9",
  pages   = "23--32",
  year    = "2014",
}