@article{Gorbaniuk:2014,
  author  = "O. Gorbaniuk and A. Maciejewska and A. Kisiel and M. Kolańska and J. Filipowska",
  title   = "Systematyzacja i pomiar postrzeganych zmian w obrazie siebie konsumentów pod wpływem korzystania z marek usług",
  journal = "Management and Business Administration",
  volume  = "Vol. 23",
  number  = "No. 2 (125)",
  pages   = "3--22",
  year    = "2014",
}