@article{Budzińska:2014,
  author  = "A. Budzińska and O. Gorbaniuk and M. Kolańska",
  title   = "Taksonomia postrzeganych korzyści z tytułu użytkowania preferowanych marek produktów z perspektywy celów realizowanych przez konsumentów",
  journal = "Psychologia Ekonomiczna",
  number  = "nr 5",
  pages   = "40--63",
  year    = "2014",
}