@article{Jodkowski:2016,
  author  = "K. Jodkowski",
  title   = "Jaka geometria obowiązuje we wszechświecie?",
  journal = "Lectiones & Acroases Philosophicae : Albert Einstein i rewolucja relatywistyczna",
  volume  = "IX",
  number  = "1",
  pages   = "71--89",
  year    = "2016",
}