@article{Wysokowski:2016,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Elementy kompleksowego systemu odwodnienia obiektów mostowych",
  journal = "Mosty",
  number  = "nr 5",
  pages   = "68--73",
  year    = "2016",
}