@article{Kroczak:2016,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Filozofowie rosyjscy o bizantyjskim dziedzictwie na Rusi",
  journal = "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria : wydanie specjalne",
  number  = "nr 2",
  pages   = "405--414",
  year    = "2016",
}