@article{Kroczak:2016,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Problem dziedzictwa bizantyjskiego na Rusi w opinii rosyjskich filozofów",
  journal = "Logos i Ethos",
  number  = "nr 1 (41)",
  pages   = "171--192",
  year    = "2016",
}