@article{Janiszewska-Nieścioruk:2016,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "Rola szkoły w procesie całożyciowej edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną",
  journal = "Niepełnosprawność",
  number  = "nr 23",
  pages   = "103--115",
  year    = "2016",
}