@article{Janiszewska-Nieścioruk:2016,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "Problemy związane z probolońskim kształceniem pedagogów i nauczycieli w Polsce",
  journal = "Niepełnosprawność",
  number  = "nr 23",
  pages   = "13--31",
  year    = "2016",
}