@article{Farnicka:2016,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Zmiany oczekiwać przyszłościowych jako przejaw integracji społecznej beneficjentów placówek pomocy społecznej",
  journal = "Dyskursy Młodych Andragogów",
  volume  = "17",
  pages   = "157--172",
  year    = "2016",
}