@article{Mianowska:2016,
  author  = "E. Mianowska",
  title   = "Studenci w kulturze nadmiaru. Profile aktywności medialnej a typologia uczestnictwa w świecie realnym i wirtualnym",
  journal = "Dyskursy Młodych Andragogów",
  volume  = "17",
  pages   = "265--280",
  year    = "2016",
}