@article{Wrzecionek:2008,
  author  = "R. Wrzecionek",
  title   = "Charakter procesowy art. 23 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym",
  journal = "Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach",
  number  = "nr 1",
  pages   = "68--75",
  year    = "2008",
}