@article{Gajewska:2016,
  author  = "G. Gajewska and K. Zajdel and J. Hadzicka and N. Harewska",
  title   = "Opieka i wychowanie w nowoczesnej świetlicy szkolnej - sprawozdanie z konferencji",
  journal = "Relacje. Studia z nauk społecznych",
  number  = "nr 1",
  pages   = "223--225",
  year    = "2016",
}