@article{Gajewska:2016,
  author  = "G. Gajewska and K. Zajdel and J. Hadzicka and N. Harewska",
  title   = "Rodzinna piecza zastępcza w Polsce i w wybranych krajach. Lokalne systemy i sposoby wprowadzania zmian - sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji",
  journal = "Relacje. Studia z nauk społecznych",
  number  = "nr 1",
  pages   = "227--229",
  year    = "2016",
}