@article{Arkusz:2016,
  author  = "K. Arkusz",
  title   = "Oznaczanie czynnika martwicy nowotworów (TNF\alfa) za pomocą mikrowagi kwarcowej",
  journal = "Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna",
  volume  = "Vol. 22",
  number  = "nr 3",
  pages   = "113--120",
  year    = "2016",
}