@article{Ziembicki:2016,
  author  = "P. Ziembicki and J. Bernasiński and R. Francuz",
  title   = "Wytwarzanie chłodu z ciepła sieciowego w Zielonej Górze",
  journal = "Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach",
  number  = "nr 9",
  pages   = "38--44",
  year    = "2016",
}