@article{Gorbaniuk:2016,
  author  = "O. Gorbaniuk and A. Kapinos and M. Chodara and P. Chochoł and K. Kazanowski and T. Kliszcz and K. Mroczek and P. Kot and M. Kolańska",
  title   = "Korzyści, potrzeby i cechy typowych użytkowników marek aktywizowane przez spoty telewizyjne: analiza treści reklam produktów materialnych = Need-appeals, benefit-appeals, and brand-user-trait appeals in television advertising: A content analysis of commercials",
  journal = "Roczniki Psychologiczne",
  volume  = "19",
  number  = "4",
  pages   = "813--839",
  year    = "2016",
}