@article{Klekiel:2016,
  author  = "T. Klekiel and R. Będziński",
  title   = "Analiza właściwości tłumiących chrząstki w stawie skokowym",
  journal = "Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna",
  volume  = "Vol. 22",
  number  = "nr 4",
  pages   = "198--206",
  year    = "2016",
}