@article{Bocheński:2016,
  author  = "D. Bocheński and Z. Sadecka and A. Sieciechowicz and M. Suchowska-Kisielewicz and E. Płuciennik-Koropczuk",
  title   = "Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków",
  journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
  number  = "nr 11",
  pages   = "403--406",
  year    = "2016",
}