@article{Gontaszewska-Piekarz:2016,
  author  = "A. Gontaszewska-Piekarz",
  title   = "Glisno - zapomniane uzdrowisko oparte na węglu brunatnym",
  journal = "Hereditas Minariorum",
  volume  = "Vol. 3",
  pages   = "157--166",
  year    = "2016",
}