@article{Paprzycka:2016,
  author  = "E. Paprzycka and E. Mianowska and Z. Izdebski",
  title   = "Kobiecość i męskość Polaków. Społeczno-kulturowy wymiar płci jako kategoria analityczna",
  journal = "Rocznik Lubuski : Płeć społeczno-kulturowa jako perspektywa badawcza i kategoria analityczna",
  volume  = "tom 42",
  number  = "cz. 1",
  pages   = "105--125",
  year    = "2016",
}