@article{Sapeńko:2016,
  author  = "R. Sapeńko",
  title   = "Rozważny posthumnanizm i romantyczny transhumanizm - niektóre przypadki kina",
  journal = "Rocznik Lubuski : Transhumanizm a kontrintuicyjność mitycznego obrazu człowieka",
  volume  = "t. 42",
  number  = "cz. 2",
  pages   = "97--113",
  year    = "2016",
}