@article{Bartelik:2015,
  author  = "P. Bartelik",
  title   = "Wpływ języka niemieckiego na system gramatyczny kaszubszczyzny w ¶wietle nowszych bada",
  journal = "Gwary Dzi¶",
  volume  = "7",
  pages   = "215--230",
  year    = "2015",
}