@article{Kozioł:2013,
  author  = "J. Kozioł and A. Markwicka",
  title   = "Ocena warunków przepływu ciepła przez ściany komory chłodniczej",
  journal = "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna",
  number  = "nr 12",
  pages   = "537--539",
  year    = "2013",
}