@article{Kozioł:2013,
  author  = "J. Kozioł and B. Mendecka and W. Gazda",
  title   = "Określenie czynników determinujących nieustalony przepływ ciepła w ścianach komór chłodniczych o nieznanych rozmiarach i właściwościach materiałowych",
  journal = "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna",
  number  = "nr 12",
  pages   = "534--536",
  year    = "2013",
}