@article{Kozioł:2013,
  author  = "J. Kozioł",
  title   = "Sprawność a efektywność ekonomiczna agregatów chłodniczych",
  journal = "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna",
  number  = "nr 12",
  pages   = "531--533",
  year    = "2013",
}