@article{Kozioł:2013,
  author  = "J. Kozioł and M. Kanadys",
  title   = "Wpływ strat ci¶nienia w chłodniczych wymiennikach ciepła na efekty eksploatacyjne obiegu chłodziarek",
  journal = "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna",
  number  = "nr 12",
  pages   = "540--543",
  year    = "2013",
}